• Nazad

  Novosti

  Tranzicija ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

  Svedoci smo brzih promena u ekonomiji, tehnologiji i rastućim zahtevima po pitanju okruženja, od zaštite životne sredine do svih zainteresovanih strana koje učestvuju u procesima.

   

  Referentni standardi koji se odnose na kvalitet i zaštitu životne sredine revidiraju se u 2015. godini.

   

   

  Pitanje koje Vam postavljamo je:

  Dali ste spremni za ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015?

   

   

  Odgovor: Da – odlično! – ostajete u igri

   

   

  Odgovor: Ne – odlično! – uspostavićemo saradnju i kroz treninge učiniti sve neophodno da Vas pripremimo

   

   

  Odgovor: Nismo zaintersovani – prekinite čitanje maila, ne gubite vreme.

   

   

  Pitanje koje postavljate je:

   

  Šta su prednosti revidiranih standarda?

   

  Prednosti ISO:2015:

   

  - Ispunjavanjem zahteva revidiranih standarda kompanije će lakše ispuniti očekivanja klijenata i ostalih zaintersovanih strana i ostvariti održivi odnos sa istim.

   

   - Najviše rukovodstvo će konačno, ako to do sada nije, biti u potpunosti uključeno u pitanja koja se tiču kvaliteta i zaštite životne sredine. Jednostavno ovo više nije moguće delegirati na niži nivo upravljanja, izazovi koje nose kvalitet i zaštite životne sredine su toliko veliki da jedino aktivan pristup Najvišeg rukovodstva pokreće kompaniju u jedinom mogućem pravcu. Njhova aktivna uloga će biti vidljiva i prepoznata od zaposlenih na svim nivoima što će rezultovati da i oni sa više motivacije ispunjavaju postavljene ciljeve na nivoima koje zastupaju.

   

   

  - Sam jezik, kao i zahtevi revidiranih standarda su razumljiviji i prilagođeni okruženju u smislu da se zahtevi definišu na način koji je lako razumeti, primeniti i pratiti ispunjenje, bez opterećujućih zahteva koji su u prošlosti, nažalost bili često prepreka poboljšanjima, ne i podrška.

   

   

  - Implementiranje zahteva revidiranih standarda je moguće kroz sistemski pristup kompanije i kroz sopstveni prilaz, razvijen u okviru kompanije. Pojednostavljen je sam postupak implementacije, manje je zahteva po pitanju obavezujuće dokumenatacije i lakše ispunjenje zahteva kroz jasno definisanje ciljnog stanja.

   

   

  - Obezbeđuju efikasnu razmenu informacija na svim nivoima u kompaniji, kao i sa zainterosovanim stranama, kao zahtev, što klijentima donosi veću sigurnost u Vaš proizvod i uslugu, gde svi učesnici pokazuju obostranu zainteresovanost za iskrenu i održivu saradnju.

   

  - Naglasak je na Upravljanju rizicima što znači prepoznavanje rizika i upravljanje njima na svim nivoima, što dugoročno obezbeđuje stabilnost i kontinuirano poboljšanje i kao rezultat zadovoljstvo svih zainteresovanih strana.

   

  - HLS ( High Level Structure ) obezbeđuje da je kod revidiranih standarda izvršeno usklađivanje strukture, definicija, poglavlja, naslova, podnaslova...što opet pojednostavljuje implementaciju i održavanje.

  Revidirani standradi imaju visok stepen integracije sa drugim standardaima.

   

   

  Pitanje koje postavljate je: Koji su to koraci kako bi bili spremni za tranziciju?

   

   

  Koraci koje je potrebno preuzeti kako bi bili spremni za tranziciju:

  1. Treninzi koji uključuju Vaše ključne ljude, Predstavnike rukovodsta, Interne proverivače, Rukovodioce.
  2. Prilogođavanje procesa upravljanja zahtevima revidiranih standarda
  3. Prilgođavanje dokumentacije
  4. Praćenje procesa, postavljenih ciljeva i postupanje u skladu sa postavkama
  5. Sertifikacija po ISO:2015

   

  Ovaj tranzicioni proces može trajati od 6 do 18 meseci u zavisnosti od veličine same kompanije i spremnosti.

   

   

  Preporuka je krenuti u prilagođavanje najkasnije u 2016. godini, kompanija sama bira kada će biti sertifikovana po revidiranim standardima, dok po zahtevima starih standarda komapanija može biti sertifikovana do poslednjeg kvartala 2018 godine.

   

   

   

  Pripema za sertifikaciju po ISO:2015 je preporučljiva iz razloga što to znači da ćete tranzicioni proces – treninge i consulting proći i koristi gore pomenute veoma brzo osetiti. ( Manje obavezujuće dokumenatcije, upravljanje rizicima, bolja komunikacija, pojednostavljen jezik, usklađena terminologija ISO:2015)

   

   

   

  Objavio (29 Aug 2015) Audit
  SIEPA - bespovratna sredstva
  Sertifikacija proizvoda i sertifikacija sistema upravljanja kvalitetom

  Klikni 

     
  Objavio (23 Mar 2013) Audit
  NOVO U PONUDI : Prevodilačke usluge – Standard EN 15038

  Uvođenje integrisanih standarda ISO 9001 i EN 15038 postalo je neminovno za uspešno i uređeno poslovanje i napredovanje u oblasti prevodilačkih usluga. Nije novost da je prihvatanje ovog pristupa, ovih standarda i na našem tržištu napravilo jasnu razliku u kvalitetu usluga među pružaocima prevodilačkih usluga 

  Integracijom ova dva standarda prevodilačka firma zadržava odgovornost u obezbeđivanju da se zahtevi ovih standarda ispune u odnosu na sam Projekat ili neki njegov deo ukoliko angažuje i treću stranu.

  U najkraćem prevodilačka firma – agencija mora:

  jasno definisati kriterijume za odabir kandidata sa neophodnim veštinama i kvalifikacijama za prevodilački projekat

  ocenjivanjivati izabrane prevodioce

  posedovati odgovarajuću tehničku opremu za sprovođenje projekta prevođenja

  imenovati Projekt Menadžere odgovorne za projekte

  dokumentovati procedure

  I sprovesti još niz aktivnosti koje će usvojiti u sopstveno poslovanje i obezbediti da svaki prevodilački posao bude zaseban Projekat, što je moguće kroz naš konsalting

  Klikni za pitanje


  ________________________________________________________

  Objavio (23 Mar 2013) Audit
  U PONUDI: SAVETNIK ZA HEMIKALIJE
  Od 09.03.2013. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik opasnih hemikalija ima obavezu da obezbedi lice koje se stara o pravilnom upravljanju hemikalijama, odnosno Savetnika za hemikalije, po osnovu odredbi Zakona o hemikalijama (Sl. gl. RS br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 93/2012) i Zakona o biocidnim proizvodima (Sl. gl. RS br. 36/2009, 88/2010 i 92/2011).

  Savetnik za hemikalije mora da ima odgovarajuću stručnu spremu i položen ispit za savetnika za hemikalije.

  Savetnik za hemikalije može biti stalno zaposlen ili povremeno angažovan u zavisnosti od vrste aktivnosti pravnog lica ili preduzetnika, kao i od vrste odnosno količine opasne hemikalije koja se stavlja u promet.

   Javite se Vaš Savetnik za hemikalije je na raspolaganju

  Klikni za pitanje

  Objavio (17 Feb 2013) Audit
 • Nazad

  Standardi

  Audit pristup impemenatciji gotovo svih standarda se odvija kroz sledeće korake:
  Izrada izveštaja o trenutnom stanju i ispunjenosti zahteva predmetnog standarda
  Podizanje svesti zaposlenih o značaju standardizacije
  Fromiranje radne grupe
  Pripremu neophodne dokumentacije u skladu sa zahtevima standarda i potrebama organizacije
  Obuka zaposelnih za samostalnu proveru uspostavljenog sistema – Interni proverivač
  Sprovođenje Interne provere
  Otklanjanje neusaglašenosti utvrđenih tokom prve Interne provere
  Preispitivanja sistema menadžmenta
  Prijava organizacije za sertifikaciju
  Asistencija tokom prve posete predstavnika sertifikacione kuće
  Postupanje po savetima predstavnika sertifikacione kuće
  Asistencija tokom sertifikacione provere od strane predstavnika sertifikacione kuće
  Postupanje po savetima predstavnika sertifikacione kuće
  Asistencija tokom sertifikacionog ciklusa

 • Nazad

  Trening i Obuke

  Po pitanju obuka koje Audit sprovodi, grupni rad i radionice se podrazumevaju. Svaki ciklus podrazumeva praktičnu proveru. Razlikujemo dve velike grupe obuka koje se mogu održati kod nas i/ili kod Vas u zavisnosti od zahteva koje postavite pred nas.
  1. Tipske obuke
  2. Prilagođene obuke

  OPŠIRNIJE:

  1. Tipske obuke
  za sve organizacije bez obzira na vrstu i veličinu
  ISO obuke ( Interni auditor, IMS obuke, Podizanje svesti zaposlenih o značaju standardizacije )
  Obuke po pitanju bezbednosti hrane
  Management obuke
  ( Strategijski menadžment, Kaizen, Kanban,, 6Sigma, Just in Time, Primena statistističkih tehnika, Motivacija zaposlenih, Tehnike prodaje )
  2. Prilagođene obuke
  na osnovu prikupljenih podataka o specifičnim potrebama vaše organizacije i zahteva okruženja upoređujemo potrebno sa raspoloživim po pitanju ludskih resursa i na osnovu toga pravimo plan obuka koji uz vašu asistenciju sprovodimo na vama najprihvatljivi način.

 • Nazad

  Kontakt


  Agencija za konsalting i menadžment poslove


  Mob:

  +381 64 64 19 792


  Tel/Fax:

  +381 21 455 044


  Fax:

  +381 21 455 044


  PIB:

  105967104


  Matični broj:

  61787852


  E-mail:

  office@a-system.co.rs


  Ako želite da nam postavite pitanje, kliknite ovde.

  Miroslav Gajić

  Consultant

  +381 64 64 19 792

  office@a-system.co.rs

  www.iso.rs

 • Nazad

  Kontaktirajte nas

  • Poruka uspešno poslata! Pošalji
 • Nazad

  Reference
  Za kompletan spisak klijenata, Molimo Vas da nam se obratite telefonom ili na navedenu e-mail adresu.
  Tel: +381.64.64.19.792
  email: office@a-system.co.rs

 • Nazad

  Biznis Savetovanje

  Audit pristup Business consultingu se oslanja na:
  Sistemski pristup, postepena ali stalna poboljšanja, veštinu prikupljanja informacija i njihovu upotrebu, uključenje većine zaposlenih u postizanje planiranih rezultata, merenje i ulaganje velikih napora za održavanje usvojenog pristupa do novog unapređenja.
  Kao vaš spoljni saradanik u koncipiranju strategije probleme ćemo predočiti, ne prikrivati, bez problema i nema poboljšanja.

  OPŠIRNIJE:

  Izdvajamo iz ponude:
  Biznis plan – Business plan, Planiranje obrtnog fonda i novčanog toka – Cash Flow, Studije izvodljivosti, Istraživanje tržišta, Pomoć u plasmanu proiuzvoda, Prepoznavanje trendova, Upravljanje poslovnim rizikom, Provera dobavljača, druge savetodavne usluge.
  Poseban naglasak u našem radu je na merenju, pokazateljma uspešnosti, kako ih prepoznati i kako pored ispunjenosti zahteva koje se odnose na planirane brojke, prepoznati i napor zaposlenih u pravcu poboljšanja, koji je često teško merljiv.

 • Nazad

  Izdvajamo iz ponude

  ONLINE ISO

  CONSULTING SERVIS

  na osnovu iskustava u radu sa klijentima kao i tokom preispitivnja Zahteva za ponudu Klijenata došli smo do sledećih zaključaka:
  Određene firme insistiraju na minimilnom prekidu njihovog rada, trenutnoj pomoći, naravno minimiziranju troškova i maksimalnoj uštedi na vremenu implementacije.
  Određene firme poseduju sopstvene resurse za implementaciju ISO standarda i uz minimalnu podršku mogu da krenu u proces, a da to nažalost nisu prepoznale

  Audit consulting servis je upravo namenjen za gore navedene.

  OPŠIRNIJE:

  Audit On line ISO consulting servis se ne razlikuje mnogo od tradicionalnog pristupa, uz osnovnu razliku da se većina komunikacije odvija putem e.maila i telefona.
  U rekordnom roku možemo vašu firmu uskladiti sa zahtevima zahtevanih standarda.
  Podrška Audit On line ISO consulting servisa je besplatna u narednih šest meseci po dobijanju pozitivne ocene sertifikacione kuće.
  Audit prilagođeni šabloni:
  Naš stručnjak će kroz razgovor sa vašim zaposlenima i slanje Upitnika napraviti inpute za dokumentaciju koje ćemo zajedno usvojiti u najkraćem roku.
  Ukratko:
  prikupljanje informacija o procesima, dostavljanje predloga dokumentacije na osnovu prikupljenih informacija, razmatranje dokumentacije od strane Klijenta i vraćanje dokumentacije našim stručnjacima na dorado i usvajanje.

 • Nazad

  ISO 9001

  QUALITY

  MANAGEMENT

  SYSTEMS

  ISO 9001

  jeste najvažniji standard kvaliteta i ujedno osnova za integraciju svih drugih koji će vrlo brzo biti i obavezujući.
  ISO 9001 je dobrovoljan standard i nepostoji zakonska obaveza za implementaciju, međutim ukoliko pogledate bilo koji omiljeni domaći ili strani proizvod i/ili uslugu vrlo brzo ćete naići na oznaku kvaliteta, odnosno na znak neke sertifikacione kuće koja je potvrdila da je vaš omiljeni dobavljač proizvoda i/ili usluga (usluga primer: održavanje higijene, obezbeđenje, štamparske, ugostiteljske, transportne i druge usluge...) sertifikovao sistem menadžmenta u skladu sa standardom ISO 9001.

  OPŠIRNIJE:

  Lako možemo obezbediti da vaše poslovanje takođe bude u skladu sa standardom ISO 9001 što znači:

  uspostavljanje i održavanje Poslovnika o kvalitetu,
  uspostavljanje i održavanje obaveznih procedura i zapisa, njihovo stalno preispitivanje i poboljšavanje,
  uspostavljanje i održavanje organizacione strukture sa jasno definisanim ovlašćenjima i odgovornostima na svim nivoima,
  uspostavljanje planova njihovo preispitivanje sa definisanjem rokova, izvršioca, neophodnih sredstava,
  uspostavljanje ciljeva po pojedinim procesima i njhovo merenje,
  izrada planova kvaliteta za svaki proizvod - uslugu,
  obuke zaposlenih,
  i još mnoge aktivnosti kako bi vaše poslovanje bilo:

  merljivo preko uspostavljenih pokazatelja,
  prepoznatljivo po standardnom proizvodu - usluzi,
  dokumentovano sa mogućnošću obezbeđenja sledljivosti za svaki procesni korak tokom npr. prodaje, proizvodnje, pružanja usluge,
  konkurentno kako na domaćem tako i na inostranom tržištu ( u međunarodnom okviru to je osnova za početak bilo kakvih pregovora ),
  konkurentno u smislu nastupa na javnim tenderima - licitacijama,
  konkurentno u smislu apliciranja za bespovratna sredstva kod domaćih i međunarodnih institucija,
  uvek okrenuto ka potrošaču - klijentu i njegovim potrebama,
  usmereno ka budućnosti.
  Uspostavljanjem ISO 9001 napravili ste veliki korak ka tržištu, ka poverenju potrošača - klijenata i pokazali spremnost da u svakom momentu stavite očekivanje klijenata na prvo mesto. Uspostavljanjem ISO 9001 imate osnovu za dalju integraciju i drugih standarda po vašem izboru, odnosno želji vaših klijenata. Spremni smo da vam pružimo konsalting usluge i rad sertifikujemo kod svetski priznatih sertifikacionih kuća. Naravno odluka o cert kući je na vama.

 • Nazad

  ISO 14001

  ENVIROMENTAL

  MANAGEMENT

  SYSTEMS

  ISO 14001

  Ovim međunarodnim standardom utvrđuju se zahtevi za sistem upravljanja zaštitom životne sredine
  Primenjiv je i tako koncipiran da ga mogu imlementirati sve organizacije, a prehashodno one koje žele da:

  unaprede sistem upravljanja zaštitom životne sredine,
  demonstriraju sopstvenu opredeljanost ka zaštiti životne sredine,
  obezbede usklađenost sa odredbama zakona iz ove oblasti,
  promovišu sopstveni sistem upravljanja zaštitom životne sredine kroz sertifikaciju,
  unaprede konkurentnost kako na domaćem tako i na stranom tržištu.
  Važno je napomenuti da Standard se primenjuje na one aspekte životne sredine koje organizacija može da kontroliše i na koje može da utiče.

  OPŠIRNIJE:
  Imlementacija ovog Standarda bi se svela na:
  definisanje organizacione strukture u skladu sa 14001,
  definisanje odgovornosti i ovlašćenja u skladu sa 14001,
  imenovanje Predstavnika za zaštitu životne sredine,
  organizaciju Stručnog tima za ISO 14001 koji ima odgovornosti i ovlašćenja iz najmanje sledećih oblasti:
  pomoć pri definisanju aspekata životne sredine,
  pomoć pri oceni značajnosti aspekata životne sredine,
  pomoć pri klasifikaciji otpada i postupanja sa njim,
  pomoć pri izradi dokumentacije za EMS,
  sprovođenje interne provere,
  ostali poslovi podrške,
  definisanje neophodnih postupaka, sa nagalskom u 14001 na postupcima,
  definisanje Politike Zaštite životne sredine ili u slučaju da imate više implementiranih sistema, Politiku Integrisanih sistema menadžmenta,
  definisanje ciljeve EMS i njihova operacionalizacija,
  definisanje aspekata životne sredine,
  definisanje kataloga otpada,
  praćenje zakonske regulative i vrednovanje usglašenosti,
  obuke,
  kontrolu nad opearcijama.
  Ovo je samo deo poslova koje ćemo zajednički uraditi kako bi vaša ogranizacija imala:
  na prvom mestu svođenje na minimum rizika od zagađenja okoline,
  uštede u upravljanju otpadom,
  uštede u potrošnji energije i materijala,
  niže troškove distribucij,e
  znatno poboljšan kompanijski imidž,
  uspešnije učešće na tenderima,
  održivo upravljanje
  i druge koristi.

 • Nazad

  EMAS

  ECO-MANAGEMENT

  AND AUDIT SCHEME

  EMAS

  Možda bi najbolje bilo u ovom odeljku najpre napomenuti da je EMAS u potpunosti kompatibilan sa standardom 14001 međutim EMAS ide i dalje u nekim zahtevima.

  OPŠIRNIJE:

  Neki od zahteva:
  zahtev postavlja pred organizaciju da izvrši preispitivanje svih aspekata životne sredine,
  zahtev postavlja pred organizaciju da izveštava o značajnim indikatorima kao što su energrtska efikasnost, efikasnost materijala, o otpadu, biodiverzitetu, emisiji,
  zahtev postavlja pred organizaciju da ima Izjavu po pitanju zaštite životne sredine dostupnu javnosti,
  zahtev postavlja pred organizaciju da ima Izjavu po pitanju zaštite životne sredine dostupnu javnosti koja ima eksternu validaciju,
  zahtev postavlja pred organizaciju da redovno izveštava o stanju i merama zaštite životne sredine,
  zahtev postavlja pred organizaciju da poseduje EMS koji u potpunosti ispunjava zahteve standarda 14001 kao specifične zahteve samog EMASa.
  Sama implementacija može biti sprovedena u celoj organizaciji ili odabranim lokacijama.
  Koristi od EMAS:
  koristi koje prozilaze su manje više identične kao i koristi navedene u 14001 uz povećanu efikasnost i uštedu energije i redukciju incidenata. Istraživanja pokazuju da EMAS ima značajniji uticaj na postojeće klijente nego na osvajanje novih.

 • Nazad

  OHSAS 18001

  OCCUPATIONAL

  HEALTH AND SAFETY

  MANAGEMENT

  SYSTEMS

  OHSAS 18001

  je razvijen tako da je kompatibilan sa standardima za sisteme upravljanja, što znači da je njegova integracija u postojeći Sistem, kao i priprema za ocenu sertifikacione kuće, izvodljiva uz minimalan napor.
  Termin OHSAS (Occupational health and safety management systems) na srpskom jeziku se prevodi kao Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.
  Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu u potpunosti zavisi od posvećenosti zaposlenih na svim funkcijama i nivoima, dok ključnu ulogu ima Najviše rukovodstvo.

  OPŠIRNIJE:

  Operativne odgovornosti za sprovođenje Sistema ima Lice za bezbednost i zdravlje na radu.
  Neke od osnovnih odgovornosti Lica za bezbednost i zdravlje na radu su:
  Akt o proceni rizika na radnom mestu, njegova izrada i obezbeđivanje ažurnosti,
  izrada planova u oblasti upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu,
  program obuke osoblja za oblast upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu,
  realizacija obuka iz pomenute oblasti,
  vođenje evidencija iz pomenute oblasti,
  praćenje ključnih indikatora i izveštavanje rukovodstva o stepenu realizacije ciljeva u u pomenutoj oblasti.
  Ovaj standard je primenjiv na bilo koju organizaciju koja želi da:
  eliminiše ili svede na minimum rizike po pitanju bezbednosti i zdravlja na radu za zaposlene i druge zainteresovane strane ( npr njihove familije ),
  eliminiše ili svede na minimum troškove po pitanju bezbednosti i zdravlja na radu,
  uspostavi čvrstu osnovu za procenu rizika po pitanju bezbednosti i zdravlja na radu za zaposlene,
  još efikasnije utiču na svest zaposlenih o stvarnim ili mogućim posledicama njihovih radnih aktivnosti i ponašanja, u odnosu na zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu,
  znatno poboljša kompanijski imidž,
  poboljša internu komunikaciju,
  poboljša komunikaciju sa mnogim zainteresovanim stranama ( npr Klijenti, Osiguravajuće komapanije, Zdrvstvene ustanove ),
  Sa zadovoljstvom ćemo vam pružiti podršku u integraciji ovog standarda u postojeći Sistem i staviti Vam na raspolaganje sve neophodno za redovno praćenje i merenje učinka na bezbednost i zdravlje na radu

 • Nazad

  ISO 22000

  FOOD SAFETY

  MANAGEMENT

  ISO 22000

  Implementacija ovog standarda se zasniva na Standardu 9001 i principima HACCP kao i drugim standardima iz porodice 22000.
  Planiranje i realizacija sigurnih proizvoda u standardu 22000 obuhvata implementiranje, upravljanje i osiguranje da planirane aktivnosti kao i sve njihove izmene budu efikasne.
  Ovaj cilj se postiže kroz PRP(-ove) PRPs , operativne PRP(-ove) OPRPs i/ili HACCP plan (CCPs).

  OPŠIRNIJE:
  Organizacija će uspostaviti, implementirati i održavati PRP(-ove) PRPs radi pružanja pomoći u kontrolisanju bezbednosti hrane, uzimajući u obzir:
  izgradnju i planove zgrada i pratećih objekata,
  planove prostorija, uključujući radni prostor i prostor za odmor radnika,
  ulaz vazduha, vode, energije,
  prateće usluge uključujući odlaganje smeća i kanalizaciju,
  opremu i njenu dostupnost za čišćenje, održavanje i preventivno održavanje,
  upravljanje nabavljenim materijalima,
  rukovanje proizvodima (npr. skladištenje i transport),
  mere za prevenciju međusobne kontaminacije;
  čišćenje i sanitaciju,
  ličnu higijenu.
  Potrebni PRP-ovi zavise od dela lanca ishrane kojim se bavi organizacija kao i od vrste organizacije npr: (GAP), (GVP), (GHP), (GPP), (GDP), (GTP).
  Na osnovu analize rizika bira se odgovarajuća kombinacija mera kontrole koja može izvršiti sprečavanje, uklanjanje ili smanjenje opasnosti po bezbednost hrane na prihvatljiv nivo.
  U ovom izboru, svaka mera kontrole će se ocenjivati u pogledu njene efikasnosti.
  Odabrane mere kontrole će se klasifikovati u pogledu toga da li se njima treba upravljati kroz operativne PRP(-ove) OPRPs ili kroz HACCP plan (CCPs).
  Selekcija i klasifikacija će se vršiti korišćenjem logičkog pristupa, koji ćemo sa zadovoljstvom podeliti sa Vama.
  Operativne PRP(-ove) OPRPs ne podrazumevaju apsolutnu kontrolu nad rizikom i usmerene su prema smanjenju verovatnoće pojave sa neželjenim efektom.
  Možda informativno za lakše razumevanje ovog izbora, dobro je reći da po obimu CCPs podrazumevaju apsolutnu kontrolu nad rizikom i detaljno će biti objašnjene u HACCPu.

  Efikasna kontrola u svakom segmentu lanca ishrane je od vitalnog značaja za izbegavanje nepovoljnog uticaja na ljudsko zdravlje i ekonomske posledice bolesti izazvanih hranom, povreda izazvanih hranom i kvarenjem hrane.
  Svako u lancu ishrane ima odgovornost za obezbeđenje da je hrana sigurna i pogodna za konzumiranje.

 • Nazad

  FSC 22000

  FOOD SAFETY

  SYSTEM

  CERTIFICATION

  FSSC 22000

  Za razliku od ISO 22000 koji je raspoloživ za upotrebu za sve učesnike u lancu ishrane, FSSC 22000 je namenjen proizvođačima.
  FSSC 22000 bazira se na nekoliko postojećih standarda koji se tiču bezbednosti hrane (ISO 22000 i PAS 220), tako da ukoliko Vaša kompanija npr poseduje ISO 22000, kratak Audit - Provera od strane sertifikacione kuće po pitanju ispunjenosti zahteva PAS 220 biće dovoljna za sertifikaciju.

  OPŠIRNIJE:

  Koristi od FSSC 22000:

  zadovoljstvo klijenata - koji konstanto dobijaju kvalitetan i bezbedan proizvod, koji u potpunosti ispunjava i zahteve zakonske regulative,
  smanjenje troškova poslovanja kroz stalno poboljšanje poslovnih procesa,
  integracija nekoliko postojećih standarda koji za posledicu ima visoku poslovnu efikasnost ( 9001, 22000, PAS 220, HACCP ),
  procesni pristup, ISO 9001 filozofija: Plan Do Chek Akt, planiranje i realizacija sigurnih proizvoda u standardu FSSC 22000 se postiže i kroz PRP(-ove) PRPs , operativne PRP(-ove) OPRPs i/ili HACCP plan (CCPs),
  poboljšanje kako interne tako i eksterne komunikacije,
  postizanje zahtevanih parametara tenderske dokumentacije Nabavne službe kupaca,
  bolje praćenje sledljivosti i dosledniji pristup obezbeđenju bezbedne hrane.
  Ovaj standard je priznat od GFSI (Association of Global Retailers), dok ISO 22000 nije priznat.

 • Nazad

  ISO 27001

  INFORMATION

  SECURITY

  MANAGEMENT

  SYSTEMS

  ISO 27001

  Pored prepoznatljivih koristi od Sistema menadžmenta bezbednosti informacija koje se ogledaju u sistemskom pristupu potencijalnim rizicima kojima su sve više izložene informacije preduzeća, možda naizgled nevidljiva korist, a koju sigurno treba pomenuti je zajednički rad Rukovodstva preduzeća i IT odeljenja, koji neminovno doprinosi mnogim koristima koje do tada nisu primećene.

  OPŠIRNIJE:

  Uvođenje sistema zaštite (Information Security Management) sprovodimo kroz:
  formiranje zajedničkog Projektnog Tima,
  definisanje ovlašćenja i odgovornosti članova Projektnog Tima,
  usvajanje Plana uvođenja sistema zaštite od strane Projektnog Tima i Drektora projekta,
  usvajanje Uputstava za izradu projektne dokumentacije ( Procedure, Radna upustva, Zapisi),
  usvajanje Politike, poslovnih ciljeva koji proizilaze iz Politike kao i njihova opracionalizacija,
  prepoznavanje ključnih poslovnih procesa, kao i procesa podrške,
  snimanje tokova dokumentacije za pojedine poslovne procese,
  analizu organizacione strukture i davanje predloga za poboljšanje
  tumačenje termina i definicija ISO 27001,
  utvrđivanje metoda praćenja rizika i poboljšanje istražnih radnji u skladu sa njima,
  primenu postojećih zakona, standarda, pravila i pozitivnih iskustava,
  smernice za harmonizaciju izveštavanja i pravila,
  prikupljanje standarda, pravilnika i ostale referentne dokumentacije,
  izradu Idejnog projekta,
  obuke za uspostavljanje sistema zaštite – ISO 27001,
  izrada Detaljnog projekta,
  projektovanje i uspostavljanje (realizacija) sistema zaštite.

  Standard je kompatibilan sa drugim upravljačkim standardima pa je integracija moguća i preporučljiva.

 • Nazad

  ISO 50001

  ENERGY

  MANAGEMENT

  SYSTEMS

  ISO 50001

  Standard poseduje izuzetno visok stepen kompatibilnosti sa ISO 9001 (quality management) i ISO 14001 (environmental management).
  50001 sledi logiku Plan Do Check Akt u postupku stalnog poboljšanja energetske efikasnosti.
  Ovaj standard daje podršku organizacijama da u svim sektorima koriste energiju efikasnije kroz razvoj energetskog sistema upravljanja (EnMS ) kao i okvir za uspostavljanje:
  politike koja promoviše efikasniju upotrebu energije,
  ciljeva koji su u skladu sa Politikom,
  načina prikupljanja i obrade podataka,
  merenja rezultata,
  preipsitivanja Politike i ocene njene adekvatnosti,
  stalnog pobolšanja upravljanja energijom.

  OPŠIRNIJE:

  Pojedinačne organizacije nisu u situaciji da utiču na cene energenata, državnu politiku ili pak da deluju na globalnu ekonomiju, ali sigurno mogu da u sopstvenoj režiji poboljšaju upravljanje energijom, što doprinosi boljem korišćenju izvora energije kao i bolje korišćenje dobara koje se koriste energijom. Sve ovo će doprineti manjoj potrošnji i smanjenju troškova, odnosno poboljšanju energetske efikasnosti. Na ovaj način organizacije pozitivno utiču na pražnjenje energetskih resursa, pa samim tim i na gobalno zagrevanje.
  Organizacije koje se odluče na implementaciju ovog standarda biće prepoznate na tržištu i to će šire okruženje znati da ceni.

 • Nazad

  HACCP

  HAZARD ANALYSIS

  AND CRITICAL

  CONTROL POINTS

  HACCP

  Sistem HACCP sastoji se od sledećih sedam principa:

  Princip 1: Sprovesti analizu opasnosti.
  Princip 2: Odrediti kritične kontrolne tačke (CCP).
  Princip 3: Odrediti kritčne granice(u).
  Princip 4: Odrediti sistem za praćenje kontrole CCP.
  Princip 5: Odrediti korektivne akcije koje treba sprovesti kada monitoring ukazuje da određena CCP nije pod kontrolom.
  Princip 6: Uspostaviti procedure za verifikaciju radi potvrde da HACCP sistem radi isparavno.
  Princip 7: Uspostaviti dokumentaciju koja se tiče svih procedura i zapisnika koji odgovaraju ovim principima i njihovoj primeni.

  OPŠIRNIJE:

  Redosled aktivnosti odvija se kroz sledeće korake, koji uključuju gore navedene principe:

  obuku za HACCP,
  formiranje multidisciplinarnog HACCP tima i imenovanje Vođe,
  detaljan opis proizvoda i procesa,
  identifikovanje namene proizvoda,
  izrada dijagrama toka proizvodnje svakog od proizvoda/grupa proizvoda (uključujući i prikaz kretanja sirovina, gotovih proizvoda, transportnih sredstava i zaposlenih radnika),
  verifikacija dijagrama toka proizvodnje u praksi;
  identifikovanje mogućih opasnosti, sprovođenje analize opasnosti i posledica do kojih identifikovane opasnosti mogu dovesti i definisanje odgovarajućih aktivnosti upravljanja tim opasnostima;
  određivanje kritičnih kontrolnih tačaka (CCP),
  utvrđivanje parametara za svaku kritičnu kontrolnu tačku (CCP) koje razdvajaju prihvatljvo - neprihvatljivo,
  uspostavljanje sistema monitoringa - praćenja za svaku kritičnu kontrolnu tačku (CCP),
  utvrđivanje preventivnih i korektivnih mera za svako odstupanje koje se može pojaviti, odnosno kada sistem pokaže da se pojavilo,
  sprovođenje verifikacionih aktivnosti,
  upravljanje zapisima i dokumentacijom HACCP sistema koji dokumentuju da se aktivnosti po HACCP_u sprovode efektivno.
  Preporuka je integracija prilikom implemenatcije HACCPa sa standardom ISO 9001, što ima za rezultat lakše razumevanje od strane zaposlenih Principa HACCP i samim tim lakše upravljanje.

 • Nazad

  BRC

  BRITISH RETAIL

  CONSORTIUM

  GLOBAL STANDARD

  BRC

  Standard je nastao kao pomoć maloprodaji pri ispunjavanju zakonskih obaveza i zaštiti klijenata kao osnova za ocenjivanje kompanija koje isporučuju brendirane prehrambene proizvode.

  OPŠIRNIJE:
  Standard je namenjen svim proizvođačima hrane koji hoće da uvedu dobru proizvodnu praksu. Ovaj standard se može primeniti od samog početka proizvodnje tj. pakovanja svežih proizvoda, preko klanica do prerađivanja hrane u konzerve, kao i prilikom proizvodnje visoko higijenskih proizvoda.
  Standard zahteva:
  usvajanje i primenu HACCP principa – detaljno opisano u delu Standardi / HACCP,
  sistem upravljanja kvalitetom – standard podrazumeva potpunu posvećenost Najvišeg rukovodstva,
  standard za kontrolu fabričkog okruženja, proizvoda, procedura i osoblja.

 • Nazad

  FSC

  FOREST

  STEWARDSHIP

  COUNCIL

  FSC

  FSC međunarodni standard za odgovorno upravljanje šumom podrazumevajući ekološke, ali takođe socijalno-ekonomske kriterijume. FSC etiketa garantuje da sirovi materijal na bazi drveta potiče od odgovornog upravljenja šumom prema FSC standardima.

  OPŠIRNIJE:

  Neke od koristi uvođenja ovog standarda su sledeće:
  stvaraje prednosti na tržištu u odnosu na konkurenciju,
  lakši pristup dodatnim sredstvima za finansiranje poslovnih aktivnosti,
  imidž odgovornog aktera u sektoru šumarstva,
  efikasnije poslovanje,
  postizanje boljih cena na tržištu,
  Nastup na ekološki osetljivim tržištima.

 • Nazad

  IFS

  INTERNATIONAL

  FOOD

  STANDARD

  IFS

  Standard je koncipiran kao ISO 9001 gde je bezbednost i kvalitet hrane, HACCP principi, preduslovni programi (GMP), (GLP), (GHP), higijena, sam proces proizvodnje i poslovni pogoni u fokusu interesovanja.
  IFS – Standardi za sisteme menadžmenta bezbednošću (hrane, potrošačkih proizvoda, pakovanja, skladištenja i distribucije) u mnogome pojednostavljuje nabavku velikih trgovinskih lanaca koji u svoju nabavnu dokumentaciju kao uslov za odobravanje dobavljača upravo postavljaju zahtev: IFS

  OPŠIRNIJE:

  Mnogi trgovinski lanci izričito zahtevaju da dobavljači moraju biti sertifikovani prema IFS standardu ili standardima priznatim od strane Globalne Inicijative za Bezbednost Hrane (GFSI - Global Food Safety Initiative).
  Osnovni ciljevi IFS standarda su:
  da uspostavi jedinstveni sistem vrednovanja,
  da radi sa akreditovanim sertifikacionim telima i dokazanim auditorima,
  obezbedi uporedivost i transaprentnost kroz ceo lanac snabdevanja,
  uštedi vreme i novac kako trgovcima tako i dobavljačima,
  obezbedi izbor najboljih dobavljača, pogotovu kada su u pitanju robne marke – ( npr pod brendom velikog trgovinskog lanca se prodaje proizvod koji proizvodi i puni odobreni dobavljač ),
  obezbedi izbor najboljih dobavljača po pitanju usluga,
  obezbedi umrežavanje i razmenu iskustava nosioca sertifikata,
  itd.

 • Nazad

  CE Znak

  CE ZNAK

  CE znak

  je skraćenica od "Conformité européenne" (engl. European Conformity) i predstavlja oznaku proizvođača da je proizvod u skladu sa direktivama EU i odgovarajućim evropskim normama na koje se pozivaju direktive.
  Ovde bi bilo važno napomenuti da Vam možemo pomoći da utvrdite koje EU direktive se odnose na Vaš proizvod i koji standardi važe za proizvod.

  OPŠIRNIJE:

  Nakon utvrđivanja koje su to direktive i standardi pomoći ćemo vam da postignete usaglašenost
  Za proizvode sa CE znakom nema potrebe za dodatnim nacionalnim ispitivanjima na tržištu Evropske unije i njihovo je kretanje slobodno, osim u slučajevima kada nisu direkctive pravilno primenjene
  Tehničku dokumentaciju koja potvrđuje da je proizvod zadovoljio zahteve direktiva može organizacija i sama da pripremi.
  Provera usaglašenosti proizvoda sa direktivama (provera tehničke dokumentacije proizvoda) za proizvode sa manjim rizikom ne zahteva učešće notifikovanog tela, za proizvode sa većim rizikom učešće notifikovanog tela je obavezno.

 • Nazad

  Global Gap

  GOOD

  AGRICULTUR

  PRACTICE

  GLOBAL GAP

  Standard utvrđuje okvir za Dobru poljoprivrednu praksu (GAP) na poljoprivrednim dobrima koja definiše osnovne elemente za razvoj najbolje prakse za proizvodnju useva, stoke i proizvode akvakulture koji su prihvatljivi za vodeće maloprodajne grupe širom sveta.

  OPŠIRNIJE:

  Global Gap obezbeđuje mnoge koristi proizvođačima:
  smanjuje opasnosti u globalnoj primarnoj proizvodnji i bezbednosti hrane,
  podstiče razvoj i usvajanja nacionalnih i regionalnih sistema bezbedne proizvodnje na poljoprivrednom dobru/farmi,
  Podržava principe HACCP (Analiza opasnosti - Kritične kontrolne tačke) i podstiče korišćenje,
  predstavlja platformu za tehničku komunikaciju za stalno unapređenje i javne konsultacije u okviru celokupnog integrisanog lanca proizvodnje hrane,
  smanjuje troškove usaglašavanja:
  na ovaj način se izbegava više kontrola većeg broja proizvoda u okviru kombinovanih preduzeće i / ili povezanih preduzeća,
  Na ovaj način se izbegava povećanje novih zahteva od strane kupaca.

  Tamo gde su određeni zakoni zahtevniji, oni su prioritet u odnosu na zahteve u okviru GlobalGAP-a.
  Tamo gde nema određenih propisa (ili gde propisi nisu tačno određeni), GlobalGAP obezbeđuje minimalno prihvatljiv nivo usklađenosti.
  Treba napomenuti da se radi dobrovoljnom standardu, međutim ukoliko se prihvatimo odredbi moramo ih se i pridržavati.

 • Nazad

  Organic

  ORGANIC

  Uslovi za pokretanje organske proizvodnje podrazumevaju:
  vlasnik - menadžer mora da prođe obuku i da nauči o organskom standardu,
  poštovanje perioda konverzije, odnosno upotrebu zemljišta koje je bilo oslobođeno tretmana od hemijskih đubriva u periodu od najmanje 3 godine što za posledicu ima pozitivan uticaj na ekosistem,
  izbegavanje velikog broja hemijskih supstanci, što za posledicu ima proizvodnju zdrvstveno bezbednog proizvoda
  vođenje neophodnih zapisa o proizvodnji i prometu organski proizvedenih proizvoda,
  fizičko razdvajanje organske proizvodnje od konvencionalne proizvodnje,
  Stalni nadzor nad proizvodnjom organski proizvedenih proizvoda.

  OPŠIRNIJE:

  Priprema farmi i proizvođača hrane za kontrolu i sertifikaciju prema zahtevima za organske proizvode EU (ЕС 834/2007) je deo naše ponude, takođe.
  Ovo je način da sertifikaciono telo svojim kredibilitetom garantuje da krajnji korisnik kupuje biološki vredniji proizvod.

 • Nazad

  Drugi standardi

  DRUGI STANDARDI

  Slobodno u formi koja predviđa postavljanje pitanja na našoj web stranici, pošaljite zahtev za bilo koji drugi Standard/e, sa zadovoljstvom ćemo Vam izaći u susret i odgovoriti.
  Ideja je bila da pobrojimo trenutno najtraktivnije na našem tržištu.
  Ukoliko bi pokušali da idemo dublje sa standardima verovatno bi došlo do nepotrebne konfuzije.
  Hvala na razumevanju. Audit.

 • Nazad

  autem vel eum

  Duis autem vel eum. Tuer adipiscing elit, sed dia noummy nibh euismod tincidunt ut laoree.
  enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper seer suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse moles.

  Cing elit, sed dia noummy nibh euismod tincidunt ut laoree lorom.
  inim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consat. Duis autem vel eum.

  Tuer adipiscing elit, sed dia noummy nibh euismod tincidunt ut laoree.
  enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper ster suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit i vulputate velit esse moles.

Upit za ponudu
 • Poruka uspešno poslata! Pošalji
Audit (c) 2009-2013